Vanliga frågor (FAQ)

Allmänna frågor

Har du några frågor gällande eran order kan ni kontakta oss på kistamasservice@easyfairs.com eller vårat växelnummer 08-506 650 00.

Monterskiss / ritning

När du beställer en produkt som kräver ritning t.ex. Tross / Vajer, Vatten och Avlopp, Tryckluft. Så behöver du bifoga detta dokument (med ritning ifylld) tillsammans med din order.
Det går bra att skriva ut och fylla i / skissa för hand och sedan scanna in resultatet och bifoga denna fil.

Skissblad för monterritning

Dokument som berör utställningar / event på Kistamässan

Teknisk information och brandföreskrifter för Kistamässan