Personal & Chef 2023

Personal & Chef 2023

Plats Kistamässan Klicka här
Arrangör Klicka här
Utställarinformation  Klicka här

Sista beställningsdag: Fredag 25/8

Inflyttning:            Tisdag 26/9 kl. 07.00 – 22.00
Utflyttning:           Torsdag 28/9 kl. 16.30 – 22.00

Godshantering: Kostnad för lossning, lastning och hantering av ert ankommande och avgående gods tillkommer enl. gällande tariff hos Workman Event.

Ankommande:     Måndag 25/9 –  Tisdag 26/9 kl. 08.00 – 16.00
Avgående:              Fredag 29/9 kl. 08.00 – 16.00

Höjdexponering:
Denna mässa tillåter höjdexponering men kräver, på förhand, godkännande av Workman. Mer information finner ni i utställarinformationen.

Leveransadress:
Kistamässan
Ert företagsnamn, monternummer och telefonnummer
Vågögatan 3
164 40 Kista

Workman Event Projektledare:
Henrik Axberg
henrik.axberg@kistamasservice.se
072 600 63 67 Direkt
08-410 356 60 Växel

Marcus Sundström
marcus.sundstrom@kistamasservice.se
072 164 30 70 Direkt
08-410 356 60 Växel