Optikmässan 2024

Optikmässan 2024

Plats  https://stockholmwaterfront.com/
Arrangör https://atevent.se/
Utställarinformation Klicka här

Sista beställningsdag: Tor 5 Jan 2024

Inflyttning:                        Tor 18 Jan 07:00-21:00
Utflyttning:                       Lör 20 Jan 13:00-20:00

Godshantering: Alla transporter hanteras av utställaren själv. Inlastning sker via lastkajen på Waterfront.

Ankommande:  Under inflyttningstiderna.

Höjdexponering:
Denna mässa tillåter höjdexponering och höjdbyggnation, kontakta Workman Event för godkännande.

Leveransadress:
Stockholm Waterfront Congress Centre
Ert företagsnamn, monternummer och telefonnummer
Nils Ericsons Plan 4
111 64 stockholm

Workman Event Projektledare:
Magnus Toren
magnus.toren@kistamasservice.se
070 77 25 250 Direkt