Lösningar för Offentlig Sektor 2023 Framtidens Hälso & Sjukvård 2023 E-Hälsa + MVTE 2023

Lösningar för Offentlig Sektor 2023
Framtidens Hälso & Sjukvård 2023
E-Hälsa + MVTE 2023

Plats  https://www.kistamassan.se/
Arrangör https://losningarforoffentligsektor.se/ https://framtidenshalsosjukvard.se/ https://e-halsastockholm.se/
Utställarinformation Klicka här

Sista beställningsdag: Tisdag 27/12

Inflyttning:      Tisdag 24/1 kl. 07:00 – 20.00
Utflyttning:     Torsdag 26/1 kl. 16:30 – 22:00

Godshantering: Kostnad för lossning, lastning och hantering av ert ankommande och avgående gods tillkommer enl. gällande tariff hos Workman Event.

Ankommande:                           Måndag 23/1  kl.07:00-18:00
Avgående:                                    Fredag 27/1 kl. 07:15 – 15:00

Höjdexponering:
Denna mässa tillåter höjdexponering. Mer information finner ni i utställarinformationen.
OBS! artikel nr: 3417, kostnad 19 000:-

Leveransadress:
Kistamässan
Ert företagsnamn, monternummer och telefonnummer
Vågögatan 3
164 40 Kista

Workman Event Projektledare:
Claudia Long
claudia.long@kistamasservice.se
072 600 63 66 Direkt
08-410 356 60 Växel